Područje rada
Economics, law and administration

Nivo kvalifikacije: IV

Trajanje obrazovanja: four years

Read more

Područje rada
Economics, law and administration

Nivo kvalifikacije: IV

Trajanje obrazovanja: four years

Read more

Područje rada
Economics, law and administration

Nivo kvalifikacije: IV

Trajanje obrazovanja: four years

Read more

Područje rada
Tourism and hospitality

Nivo kvalifikacije: III

Trajanje obrazovanja: three years

Read more