Područje rada
Ekonomija, pravo i administracija

Nivo kvalifikacije: IV

Trajanje obrazovanja: četiri godine

Saznaj više

Područje rada
Ekonomija, pravo i administracija

Nivo kvalifikacije: IV

Trajanje obrazovanja: četiri godine

Saznaj više

Područje rada
Ekonomija, pravo i administracija

Nivo kvalifikacije: IV

Trajanje obrazovanja: четири године

Saznaj više

Područje rada
Turizam i ugostiteljstvo

Nivo kvalifikacije: III

Trajanje obrazovanja: три године

Saznaj više