Pravni tehničar

Područje radaEkonomija, pravo i administracija

Nivo kvalifikacije: IV

Trajanje obrazovanja: četiri godine

 

Stručne kompetencije:

 • obavljanje administrativnih poslova;
 • komunikaciju sa strankama;
 • rad na poslovima iz područja radnih odnosa;
 • komunikaciju sa bankama;
 • izradu raznih evidencija i statističkih podataka;
 • pisanje rešenja i odluka;
 • rad na poslovima u opštim i stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave;
 • rad na overama potpisa, rukopisa i prepisa;
 • obradu pošte i rad na računaru.

Pored navedenih stručnih kompetencija, pravni tehničari:

 • sposobni su za praćenje i usvajanje poslovnih i pravnih znanja iz poslovnog prava;
 • sposobni su za samostalan rad i rad u grupi;
 • poznaju osnovne norme u poslovnoj korespondenciji, poslovnom pravu;
 • poseduju osnovna znanja jednog svetskog jezika na nivou razmene informacija iz kancelarijsko-administrativno-pravnih poslova;
 • u poslu su tačni, ažurni, snalažljivi i posebno odgovorni.

Pravni tehničari poseduju znanje iz korespondencije, matične evidencije, poznaju pravni postupak i poslove pravnog prometa. Predstavljaju preduzeće ili ustanovu i doprinose boljem poslovnom uspehu. Pored stručnih predmeta iz oblasti prava i ekonomije učenici stiču i odgovarajuće opšte obrazovanje. Posao pravnog tehničara podrazumeva kako rad sa ljudima tako i obradu dokumenata. Pravni tehničari najčešće rade u službama organa uprave i lokalne samouprave, ko i na poslovima iz oblasti radnih odnosa. Posao obavljaju uglavnom u kancelariji, uz upotrebu računara, kancelarijskog materijala i pribora. Posle završena srednje škole pravni tehničari mogu nastaviti studije na pravnom fakultetu, ekonomskom, filzofskom, fakultetu bezbednosti…