Подручје рада
Економија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Сазнај више

Подручје рада
Економија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Сазнај више

Подручје рада
Економија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Сазнај више

Подручје рада
Туризам и угоститељство

Ниво квалификације: III

Трајање образовања: три године

Сазнај више